Phương thức thanh toán

Khi Quý khách hàng mua hàng của Eco Kinh Bắc, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau: 1. Mua...