Quy định bảo hành

1. Phạm vi bảo hành Phạm vi bảo hành áp dụng cho tất cả các hàng hóa đang được bán tại Eco Kinh Bắc. 2. Thời hạn bảo hành -...