Bạn đang xem tại

Triết lý kinh doanh - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Gía trị cốt lõi

1. Triết lý kinh doanh:

Chúng tôi là một tập thể luôn tôn trọng sự tử tế và đạo đức hướng tới những điều tốt đẹp nhất, tạo giá trị bền vững cho tương lai

2. Tầm nhìn

Trở thành đối tác tin cậy chuyên nghiệp và hiệu quả trong việc cung cấp vật tư, thiết bị máy móc, dây truyền sản xuất trong nước và quốc tế

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp bằng cách cung cấp các giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí để nâng cao sản xuất.

3. Sứ mệnh

Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững cùng phát triển, đáp ứng mong muốn và yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất,

Không ngừng học tập, đổi mới để phù hợp với sự phát triển của thời đại.

4. Giá trị cốt lõi 

Cho - Nhận : Cho đi và sẵn sàng cho đi trước để tạo cơ hội và những mối quan hệ lâu dài

Tôn trọng: Tôn trọng mọi người là tôn trọng chính mình

Không ngừng học tập: Sự phát triển của doanh nghiệp đi kèm với sự phát triển của từng các nhân trong doanh nghiệp đó.

Trách nhiệm: Cam kết thực hiện những gì đã hứa, qua đó tạo mối quan hệ tốt đẹp, sự tử tế giữa con người với con người.

Đúng pháp luật: Đúng - Đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành